Welkom op de website van RT-Eureka, een remedial teaching praktijk voor kinderen met leerproblemen.

Soms is het niet vanzelfsprekend dat uw kind op school naar beste kunnen presteert. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan faalangst, concentratieproblemen, moeilijke leerstof, automatiseringsproblemen enzovoort. Dan is extra ondersteuning wenselijk. RT-Eureka kan dan zeker uitkomst bieden. Ik zorg dat kinderen succeservaringen opdoen, zodat hun leerprestaties verbeteren en ze weer plezier krijgen in school. Hierdoor groeit hun zelfbeeld en zelfvertrouwen!

Diensten

Het RT-Eureka pakket

Ik begeleid uw kind tijdens 8 bijeenkomsten op basis van onderzoek en verkregen informatie (van u en de leerkracht). Geloof in een hechte samenwerking met ouders en leerkracht is voorwaardelijk. Samen staan we immers voor hetzelfde doel!
U neemt deel aan de online-omgeving van Mijn Superkracht. Hier worden ouder(s), leerkracht(en) en leerling geïnformeerd over de activiteiten en vorderingen. Ieder kan hier terecht om te reageren, vragen of opmerkingen te plaatsen. Ik houd u wekelijks op de hoogte. Vanzelfsprekend beantwoord ik al uw vragen en volgt er naast tussentijdse rapportages ook een eindevaluatie indien u dit wenst. In plaats van de eindevaluatie kunt u ook kiezen voor een extra begeleidingssessie (9e) voor uw kind. In het RT-Eureka pakket zijn alle materialen én benodigde abonnementen voor digitale programma’s inbegrepen.

Ik hanteer een vaste prijs voor dit pakket.

RT-Eureka pakket EURO 535,-

Naast het werken vanuit mijn praktijk – een rustige, prikkelarme omgeving – begeleid ik ook leerlingen op school. Als er sprake is van een zgn. zorgarrangement, werk ik in samenwerking met de intern begeleider op school. In overleg worden de tijdsduur, de begeleidingstijd en de doelen besproken. In een evaluatieverslag wordt gekeken in hoeverre de doelen bereikt zijn. Op verzoek neem ik deel aan voortgangsgesprekken en volgt er een evaluatieverslag. Het initiatief hiertoe ligt bij de school.

Wat ontvangt u bij afname van een RT-pakket?

  • 8 of 9 privélessen van 50 minuten in de RT-praktijk.
  • Gebruik van digitale leermiddelen, waarvoor inloggegevens beschikbaar gesteld worden.
  • Lenen van praktische leermaterialen, waarmee ook thuis geoefend kan worden.
  • Wekelijks een verslagje over wat er gedaan is en hoe de vorderingen waren.
  • Gebruik van de web omgeving van Mijn Superkracht.

Over mij

Met mijn jarenlange ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, weet ik welke leerproblemen er kunnen spelen. Dit was dan ook de reden waarom ik in 2015 ben gestart met RT-Eureka. Het individueel begeleiden van kinderen van 4 tot 12 jaar en hen weer in hun kracht zetten, is nog steeds een mooie uitdaging.
Ik heb diverse opleidingen (post- bachelor Remedial Teaching, kindercoach, specialist ERDW, Taal in Blokjes, trainer ‘Alle teksten de baas’, Bewegend leren) succesvol afgerond. Daarnaast ben ik lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) en aangesloten bij het netwerk van Mijn Superkracht.

Miek Verhoeven

Reviews

Onze zoon had op zijn huidige school wat leerachterstand in groep 7 mede als gevolg van cruciale jaren in groep 5 en 6 als gevolg van de coronaperiode. Hierdoor was bepaalde basiskennis ten aanzien van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen onvoldoende herhaald. Dit resulteerde in een middelbare schooladvies wat niet passend was voor de capaciteiten die onze zoon heeft zowel qua visie van zijn lerares op school alsook qua onze visie. Hij vond het lastig deze stof zich eigen te maken en miste daarvoor de juiste handgrepen. Mede dankzij de een-op-een ondersteuning van RT-Eureka (Miek) heeft onze zoon deze lesstof nagenoeg geheel ingelopen en is zijn middelbare schooladvies verbeterd naar een advies dat past bij hem. Miek wist hem op een rustige, geduldige en aandachtvolle wijze te begeleiden door hem te leren te analyseren ongeacht wat het vraagstuk was. Gaandeweg het schooljaar van groep 8 verbeterde hij zijn resultaten en nam zijn vertrouwen toe, dit mede dankzij Miek. Oprechte interesse in zijn persoon alsook de wekelijkse verslagen voor ons als ouders hebben geresulteerd in een mooie verbetering van zijn leerprestaties. Dank Miek voor deze geweldige ondersteuning.

Lieve Miek,
Heel erg bedankt voor de hulp met rekenen. Ik vond de lessen altijd super gezellig. Heel veel groetjes nog

Onze dochter zat vorig jaar niet zo lekker in haar vel op school. Het wekelijkse uurtje met Miek heeft haar echt heel veel goed gedaan. Gevolg, mijn dochter gaat weer vrolijk naar school, komt vrolijk thuis wat wil je nog meer als ouder. Rekenen daar heeft ze heel veel moeite mee, maar dankzij Miek zijn haar resultaten ook hierin beter geworden. Miek bedankt.

Onze keuze voor Miek voor bijles rekenen bleek een gouden greep. Zowel persoonlijk als inhoudelijk. Miek is rustig, heel begaan, geduldig en probeerde van elke bijles ook iets gezelligs te maken. Ze kan heel duidelijk uitleggen en weet de stof tot leven te brengen. Zo laat ze bijvoorbeeld met een breukendoos zien wat breuken nu eigenlijk zijn. Of gaat ze stappen tellen om het metrieke stelsel te visualiseren. Regelmatig overlegt ze met de leerkracht zodat ze precies weet welke stof er aan bod komt en welke toetsen er voorbereid moeten worden. Door analyse van schoolgegevens wist ze al vanaf het begin waar de rekenproblemen waren begonnen en welke onderwerpen extra aandacht behoefden.

Onze zoon had veel moeite met taal en daarom schakelden we in groep 7 en 8 Miek in. Met geweldig resultaat! Hij kent nu de spellingsregels, past ze consequent toe en scoort nu steeds goed bij de toetsen. Dit alles door de deskundige, fijne en persoonlijke begeleiding van Miek. Ze overlegt ook met de klasdocent. Miek wist onze zoon – ook als hij een keer wat minder zin had in extra huiswerk – toch weer te stimuleren met leuke digitale oefeningen.

Super goede ervaring met juf Miek van RT-Eureka. Heel positief en geduldig en begripvol.

RT Eureka
4.9
Gebaseerd op 19 beoordelingen
powered by Google
Marijke van Boxtel
Marijke van Boxtel
12:47 31 Jan 24
Onze dochter heeft een hele fijne tijd gehad bij Miek! Ondanks dat ze hulp kreeg bij haar minst leuke vak, ging ze altijd met plezier en heeft ze het huiswerk met plezier gedaan.De begeleiding van Miek is heel fijn geweest, zeker ook om haar zelfvertrouwen te laten groeien. Miek heeft haar goede strategieën aangeleerd, waardoor het nu een stuk gemakkelijker voor haar is.Ook het systeem van "mijn superkracht" werkt heel fijn, hierin kun altijd weer even teruglezen wat er aan huiswerk is maar ook hoe de sessie gegaan is.
Malou Strijbosch
Malou Strijbosch
11:27 01 Nov 23
De begeleiding voor onze dochter is net afgerond. We zijn ontzettend blij dat ze het geluk heeft gehad om de begeleiding van Miek te mogen krijgen. Dankzij de begeleiding zijn niet alleen de resultaten vooruitgegaan maar ook haar zelfvertrouwen is ontzettend gegroeid. En doordat er juist aandacht is geweest voor het trainen van vaardigheden in de aanpak heeft ze een mooie basis waar ze nog vele jaren op terug kan vallen.
Philip Pennings
Philip Pennings
13:07 15 Aug 23
Wij hebben heel goede ervaringen met Eureka RT.Onze zoon Casper (10) heeft afgelopen schooljaar bijles gehad van Miek voor rekenen. Er was door het tekort aan leerkrachten geen (extra) ondersteuning voor hem op school beschikbaar. Thuis extra oefenen verliep ook niet goed.Casper had aanvankelijk niet veel zin in bijles, maar dat was dankzij de aanpak van Miek wel veranderd. Hij mocht meebeslissen over wat hij wilde oefenen, kreeg rekenoefeningen voor thuis die hem aanspraken, en met wat slimme tips ging het hem steeds beter af. Hij heeft door deze lessen stappen kunnen zetten die wij vooraf niet hadden verwacht. Aan het einde van het jaar had hij ook duidelijk vooruitgang geboekt, zo bleek uit de Cito eindtoets rekenen.We kregen tussendoor altijd uitgebreide feedback van de sessies en het contact met Miek verliep ook prima.Philip
S Kazemi
S Kazemi
15:03 14 Jul 23
Jij bent een topper Miek.We zijn heel blij dat we voor jou gekozen hebben. Dank je wel voor al je hulp.Onze zoon heeft veel van je geleerd.
Peter van Dijk
Peter van Dijk
06:57 14 Jul 23
Ik werk beroepsmatig al een aantal jaren samen met Miek. Ik bewonder haar veelzijdigheid. Ze is feilloos in staat om met haar leerlingen een warme en veilige band op te bouwen en ze weet vanuit haar didactische kennis en achtergronden kinderen volop in ontwikkeling te zetten. Leerlingen hebben het ontzettend fijn bij haar!Daarnaast is ze dankzij haar uitstekende communicatieve vaardigheden een prettige gesprekspartner voor ouders en professionals. Eerlijk, openhartig, professioneel, respectvol en toegankelijk. Dat zijn woorden die passen bij haar persoonlijke kernwaarden.
Bekijk alle beoordelingen
js_loader

Klik hier om Google reviews te zien

Contact

Wilt U meer weten of een afspraak maken? Zodra ik uw vraag ontvangen heb, zal ik contact opnemen om desgewenst een afspraak te maken voor een nadere kennismaking.

    RT Eureka is gevestigd in Rosmalen, aan de Oosteinderweg 92 en telefonisch bereikbaar onder nummer 06-25400528.