Samenwerken met RT Eureka - RT-Eureka
SAMENWERKEN MET RT-EUREKA
In een gesprek met elkaar gaan we in op de aard van het leerprobleem. Sinds wanneer speelt het? Wat is de precieze hulpvraag? Wat zijn de sterke kanten van uw kind? Als we samen besluiten dat uw kind gebaat is bij remedial teaching, plannen we het verdere verloop. Elke week wordt er in een priv├ęles van 50 minuten gewerkt aan specifieke instructie, passend bij het leerprobleem.
PRE-TEACHING
Door pre-teaching wordt uw kind/leerling voorbereid op wat in de klas komen gaat; de leerstof is al een keertje met het kind voorbesproken, zodat er makkelijker aangehaakt kan worden wanneer de stof klassikaal behandeld wordt.
REMEDIAL TEACHING
Als er sprake is van structurele reken-, lees- of spellingproblemen, wordt het leerprobleem onderzocht. Terug naar waar de leerstof lastig werd en van daaruit de draad weer oppakken op een voor uw kind passende wijze.
RETEACHING
Herhaling van specifieke leerstof die nog niet beheerst wordt bv. spellingregels of rekenstrategie├źn (breuken, procenten).

Ook huiswerk zal wekelijks onderdeel uitmaken van het programma. Het inoefenen van opgedane kennis is belangrijk om de leerstof eigen te maken.