Werkwijze van RT Eureka - RT-Eureka
Ik begeleid uw kind tijdens 8 bijeenkomsten op basis van onderzoek en verkregen informatie (van u en de leerkracht). Geloof in een hechte samenwerking met ouders en leerkracht is voorwaardelijk. Samen staan we immers voor hetzelfde doel! Daarom houd ik u wekelijks op de hoogte van hoe het gaat en waar ik met uw kind/leerling aan werk. Vanzelfsprekend beantwoord ik al uw vragen en volgt er naast tussentijdse rapportages ook een eindevaluatie indien u dit wenst. In plaats van de eindevaluatie kunt u ook kiezen voor een extra begeleidingssessie (9e) voor uw kind. In het RT-Eureka pakket zijn alle materialen én benodigde abonnementen voor digitale programma’s inbegrepen.

Ik hanteer een vaste prijs voor dit pakket.
RT-Eureka pakket EURO 495,00

Naast het werken vanuit mijn praktijk - een rustige, prikkelarme omgeving – begeleid ik ook leerlingen op school. Als er sprake is van een zgn. zorgarrangement, werk ik in samenwerking met de intern begeleider op school. In overleg worden de tijdsduur, de begeleidingstijd en de doelen besproken. In een evaluatieverslag wordt gekeken in hoeverre de doelen bereikt zijn. Op verzoek neem ik deel aan voortgangsgesprekken en volgt er een evaluatieverslag. Het initiatief hiertoe ligt bij de school.